"Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy."

Oferta

Kim jest doradca podatkowy

Doradca podatkowy to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, oraz

legitymuje się wpisem na listę doradców prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.


Doradca zobowiązany jest między innymi do :

- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności

  zawodowych;

- do zachowania tajemnicy zawodowej;

- do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.


Doradca podatkowy może być pełnomocnikiem podatnika przed organami podatkowymi i sądami

administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Milena Chlasta
ul. Chopina 23/103
62-800 Kalisz
509 295 920
Projekt i wykonanie BerMar multimedia